Stand van zaken per januari 2019.

 

Een businessplan dat ten grondslag ligt aan de gewenste uitbreiding van de sporthal Oostzaan kent een samenhangend aanbod, gebaseerd op de volgende pijlers:

> De wielersport Experience en museum met expositie- en vergaderfaciliteiten;

> Aanvullende sportfaciliteiten waarvoor in de sporthal geen plaats is;

> Fietsverhuur en beschikbaar stellen van demo-fietsen om e-bikes uit te proberen

> bikefitting

> (para-) medische zorgverlening zoals fysiotherapie en leefstylecoaching

> Een toeristisch informatiepunt

Dit samenhangende aanbod (waar kandidaten voor zijn) moet bijdragen tot een sluitende exploitatie.

Een vooroverlegplan dat naar de gemeente Oostzaan werd gestuurd leverde, naast een enkele kanttekening zoals parkeerplaatsen, in dit stadium van de planvorming geen onoverkomelijke problemen op.

Gedurende de besprekingen met vertegenwoordigers van de Stichting Sporthal Oostzaan (SSO) werd duidelijk dat er binnen de SSO geen enkele financiële ruimte is en dat de SSO dus niet als opdrachtgever van een uitbouw met een multifunctionele bestemming kan optreden!

De stichting gaf wel aan op alle andere wijze samen- en mee te willen werken, bv. in de vorm van een VVE omdat de uitbouw onder een andere eigenaar kan en zal worden gerealiseerd, daarbij de overeenkomst met de nieuwe pachter respecterend en versterkend.

Een architect werd benaderd om de eerste plannen in de vorm van een ontwerp te gieten. Dat ontwerp is er en vormt de basis. Ook is inmiddels in de gesprekken met de nieuwe pachter (foto) naar voren gekomen dat een uitbreiding van de sportieve sportfaciliteiten een dominantere plaats in de realisatie moet krijgen, iets waar op dit moment aan gewerkt wordt. De pachter onderschrijft de noodzaak van de uitbreiding volledig!

Dat een uitbouw van de sporthal levensvatbaar en zelfs noodzakelijk is voor een een sluitende expolitatie van de sporthal als geheel, is alle betrokken partijen voldoende duidelijk geworden. De sporthal in de huidige vorm heeft een sombere verwachting als het gaat om een gezonde exploitatie. Op deze wijze sluit men uit dat het regelmatige beroep op de gemeentekas tot het verleden zal mogen behoren.

Van de zijde van de gemeente (afdeling vergunningen) ontvingen wij het bericht dat zij het advies heeft gegeven om medewerking te verlenen voor de uitbouw van de sporthal! Er dienen inderdaad een aantal parkeerplaatsen opgeofferd te worden, waar een compensatie voor moet komen. Een oplossing daartoe lijkt voor handen te zijn.

Ook de nieuwe pachter brengt ideeën in teneinde het multifunctionele karakter van de sporthal met uitbreiding te benadrukken.

Blijf onze website met regelmaat bezoeken, zodra wij nieuws te melden hebben zal dat hier kenbaar gemaakt worden.