DOEL: Financiële middelen inzamelen teneinde een budget te realiseren om de huisvesting en inrichting van het museum te kunnen financiëren.

LOOPTIJD: Start 15 juni 2018 en eindigt op 15 december 2018.

VERGUNNING: Er is vergunning verleent door de Kansspelautoriteit op 22 mei 2018 onder nummer 12704.

LOTEN AANTAL: Als maximum aantal te verkopen loten (FietsFanPas) zal 6000 stuks worden gehanteerd.

MINIMUM AANTAL TE VERKOPEN LOTEN: Als te verkopen loten (FietsFanPas) zal 1000 stuks als ondergrens worden gehanteerd.

STAKING LOTERIJ:  Bij onverhoopt onvoldoende verkoop van loten (FietsFanPas) zal deze loterij gestaakt worden en zullen alle tot dan toe ingelegde gelden per direct worden terug gestort aan direct betrokkenen.

KANSBEREKENING: Voor de eindtrekking zullen slechts enkel en alleen verkochte loten (FietsFanPas) in aanmerking komen.

PRIJZEN: Per lot (FietsFanPas) kan slechts één (1) prijs gewonnen worden.

SOORT PRIJZEN: Alle te winnen prijzen zijn in natura. Gewonnen prijzen kunnen niet tegen een andere prijs of in geldelijke vorm (valuta) worden omgeruild, en zijn vrij van belasting.

UITREIKING GEWONNEN PRIJZEN: Winnaars van kleine prijzen zullen die per post thuis ontvangen op het adres dat ze bij koop van hun lot (FietsFanPas) hebben opgegeven. Winnaars van een van de te winnen fietsen, krijgen bericht via de e-mail of per post, dat ze als winnaar zijn gemeld bij Dral Fietsen in Oostzaan. Die betreffende winnaars kunnen in tweede instantie contact opnemen met Dral Fietsen in Oostzaan om hun wensenpakket kenbaar te maken voor wat betreft merk en uitvoering van de door hen gewonnen fiets. Winnaars dienen de gewonnen fiets na afspraak met Dral Fietsen in Oostzaan daar op te halen.

TREKKING LOTERIJ: In december 2018 zal de trekking (openbaar) plaatsvinden. Trekking zal geschieden onder toezicht van notaris Dhr. Ten Hoor uit Landsmeer. Exacte datum en plaats zullen tijdig aan alle deelnemers bekend gemaakt worden. Alle 'Vrienden van van het NW' zullen uitgenodigd worden om bij de trekking aanwezig te zijn.

NOTARIEEL TOEZICHT: Zoals in vorig punt reeds vermeld, zal notaris Dhr. Ter Hoor uit Landsmeer als toezichthouder fungeren.