Stichting De Grote Molen heeft haar statutaire zetel in Purmerend. Momenteel bestaat het dagelijks bestuur uit:

VOORZITTER - Jan Heitlager - Oostzaan - ursidae@xs4all.nl

SECRETARIS - Gerrie Hulsing - Wormerveer - gerrie@stichtingnwm.nl

PENNINGMEESTER - Andre van Zegveld - Purmerend - avanzegveld@iasadministratie.nl

 

Bankrelatie Rabobank rekeningnummer:

NL 41 RABO 0329 0542 60

Postadres

De Grote Molen - Postbus 30 - 1510 AA Oostzaan

E-mail adres

contact@degrotemolen.nl

 

                                                               

 

     

  • Jan Heitlager

  • Gerrie Hulsing

  • André van Zegveld