Stichting De Grote Molen stelt zich ten doel het werven van fondsen en deze te beheren ter ondersteuning van de Stichting Nationaal Wielersport Museum (NWM), en het realiseren, inrichten en onderhouden van een locatie voor hierboven genoemde stichting.

Dit in de ruimste zin des woords. Fondsen in de vorm van sponsoring door bedrijven en/of organisaties, alsmede particuliere bijdrage's. Voor dat laatste spreken en doelen we op zgn. 'Vrienden van het Nationaal Wielersport Museum' die de 'rol van donateurs' vervullen.           

Omdat we geen vereniging zijn kunnen we niet spreken van donateurs, maar zijn de 'Vrienden van het Nationaal Wielersport Museum' verder als gelijkluidend te zien, ze steunen de stichting door hun, al dan niet jaarlijkse, financiële bijdrage

www.stichtingnwm.nl